Podnikáme bez hranic

portal S1

portal S2

portal S3

PODPORA SPOLUPRÁCE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NEJEN V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE.
Vytvořené komunikační sítě S1, S2 a S3 nabízí online spolupráci
mezi partnery projektu, podnikateli, studenty a abosloventy

Příprava studentů a absolventů VOŠ a univerzit na zahájení podnikání

 

Portál sítě S3 jako trvale udržitelný přeshraniční informační portálje zaměřen na přípravu studentů posledního ročníku VOŠ a univerzit a jejich absolventů na zahájení a rozvoj podnikání v počáteční fázi rozvoje.

 

Významná podpora při poskytování informací o podmínkách podnikání na území ČR a SR, při výměně informací a kontaktů a při vytváření přeshraničních podnikatelských sítí a klastrů českých a slovenských podnikatelských subjektů (MSP) podnikajících na opačné straně hranic je zajištěna prostřednictvím trvale udržitelných "Informačních center" pro podnikatele v Brně a Trenčíně.